تظاهرات 45 هزار نفری درقدس
بسیاری از مردم پراهن هایی مشکی پوشیده بودند که بر روی آن نوشته بود، "غزه، حمایت از تو عید ما است" و " ما همگی غزه ای هستیم".
تحریم اسرائیل دربزرگترین فروشگاه انگلیس
سخنگوی این فروشگاه مدعی است که این اقدام ارتباطی به مسائل سیاسی یا جنگ غزه ندارد. وی درعین حال گفت:برنامه ای برای تغییر این موضع نداریم.
کره شمالی:به حماس و حزب الله کمک نکرده ایم
کره شمالی با تکذیب ادعاهای مختلف مبنی بر اینکه اینکشور تجهیزات موشکی برای حماس فراهم وبه حزب الله کمک های مادی می کند این شایعات را" نادرست" خواند.
اخبار فلسطین
شجاعیه اوج وحشیگری رژیم صهیونیستی
رژیم اشغالگر قدس ظرف تنها در یک روز بیش از 100تن از اهالی الشجاعیه که اکثر آنها زن و کودک بودند ، به شهادت رساند و 220 تن دیگر را هم مجروح کرد.اخبار فلسطین
مسلح شدن کرانه غربی تحولی استراتژیک درمقاومت
از روزی که مقام معظم رهبری این جمله کلیدی را مطرح کردند اسرائیل به شدت مضطرب شده و تدابیر بسیار شدیدی را جلوگیری از وقوع انتفاضه احمالی به اجرا گذاشته اند.اخبار فلسطین
آثار و برکات روز جهانی قدس
آنچه به روز قدس امسال اهمیت و ویژگی تازه بخشیده تقارن روز قدس امسال با نخستین جرقه های انتفاضه سوم در قدس و همچنین جنگ جدید غزه است.نظرسنجی