اخبار فلسطین
تداوم بحران درصنعت گردشگری رژیم صهیونیستی
هاآرتص: در حال حاضر سرمایه گذاری در بازار اسراییل امکان پذیر نیست و آژانس های مسافرتی از سفر به اسراییل خودداری می کنند.اخبار فلسطین
شناسایی فلسطین، حداقل واکنش جهانی به جنایات اسرائیل
استاد دانشگاه: امروز کشوری مانند انگلستان که اعلامیه شکل گیری رژیم صهیونیستی از آنجا آغاز شد نیز دیگر تحمل جنایات اسرائیل را ندارد.اخبار فلسطین
مقدمه چینی برای تصفیه نژادی اعراب 48
اقدام جدید رژیم صهیونیستی در تصویب طرح نژادپرستانه دولت ملی یهود به منزله زدن جرقه آتش جنگ داخلی در سرزمین های اشغالی استنظرسنجی