مذاکرات محرمانه بین اسراییل، مصر و ترکیه
این جاده ای دوطرفه است و مصروترکیه با خرید گازاز تل آویو نیازشان را به انرژی برطرف میکنند و ما هم به هدف خود یعنی ایجاد یک همگرایی منطقه ای براساس منافع متقابل میرسیم.
اعتراض رژیم صهیونیستی به دیپلمات سازمان ملل
اسراییل رژیمی است که ناقض حقوق مسلمانان ومسیحیان فلسطین است ودر پی احیای ایده کشوری ازیک قوم ومذهب است.
بلند پروازیهای اسرائیل برای غصب کامل قدس
هم اکنون 13در صد جمعیت قدس را فلسطینیان تشکیل میدهند که بااجرای این طرح تغییرات بزرگ جمعیتی به نفع صهیونیستها انجام خواهدشد.
محمد حسن آصفری
نمایش فیلم
محمد حسن آصفری
نمایش فیلم
حجت الاسلام میر قسمت موسوی
نمایش فیلم
نقوی حسینی
نمایش فیلم
نقوی حسینی
نمایش فیلم
نوذر شفیعی
نمایش فیلم
اخبار فلسطین
مقاومت راه بازپس گیری حقوق مردم فلسطین
روحیه بالا واعتقادراسخ خصوصیت مردمیست که 65 سالست با اعمال وحشیانه صهیونیستها مقابله میکنند.این بالاترین سطح از یک جنگ محبوب است.اخبار فلسطین
از "مذاکره برای مذاکره" نباید انتظار نتیجه داشت
تشکیلات خود گردان که تحت فشار آمریکا به میز مذاکره باز گشته است به خوبی می داند که این مذاکرات نتیجه قابل قبولی به دنبال نخواهد داشت.اخبار فلسطین
عملیات الخلیل مقدمه ای برای انتفاضه سوم
ما به صهیونیستهابشارت میدهیم آرامشی که خواب آن را می بینند به نقطه پایان رسیده است وانتفاضه سوم در حال شعله ور شدن است وتحقیر فلسطینیان به پایان رسیده است.نظرسنجی